Bölümlerimiz

Endoskopi

Özel Ünye Çakırtepe Hastanesinde endoskopik inceleme ve işlemler için hasta konforunu ön planda tutan, hekim ve sağlık personelinin rahat çalışabileceği ideal koşullarda hazırlanmış endoskopi üniteleri bulunmaktadır.

Diyagnostik  amaçlı üst gastrointestinal sistem için  özofagogastrodu odenoskopi, kalın  bağırsak  incelemesi  için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır.

Tedavi amaçlı işlemlerimiz çok çeşitlidir. Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıkları, özellikle de benign fibrotik darlıkları buji ve balon yardımı ile dilate edilmektedir. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara perkütan endoskopik gastrostomi uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilip kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır. Bilyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar papillaya sfinkteromi uygulandıkdan sonra balon ve basket yardımı ile çıkarılmaktadır.

Hastanemizde Uygulanan Endoskopi Yöntemleri

  • Gastroskopi
  • Kolonoskopi
  • Rektoskopi
  • Sistoskopi
  • Bronkoskopi