YÖNETİM KURULU

Ecz. Davut DURAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Ecz. Atila ADA

Genel Müdür

Op. Dr. Ufuk ERCAN

Mesul Müdür

Dr. H. Özlem TELCİOĞLU

Mesul Müdür Yardımcısı