Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.

Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde “ileri teknoloji” kullanılmış olan hastanemizin GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip “7” yataklı bir birimdir.

Tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ “24” saat boyunca deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri  yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’inde  bilimsel ve etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/ bilgisayarlı tomografi, MR )  uygulanabilmektedir.

Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar  monitörize edilebilmektedir.