Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümümüz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner bakım ünitesi, kardiyoloji servisi, kardiyoloji polikliniği, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, vb.) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Kardiyoloji Bölümü bireylerin kalp sağlıklarını korumak, mevcut kalp hastalıklarını muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek üzere hizmet vermektedir. Hastalarımızın tedavisi kardiyoloji uzmanımız tarafından kişiye özel risk oranları belirlenerek büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz Bünyesinde Tedavi Edilen Kardiyolojik Hastalıklarının Belli Başlıları:

 • Kalp Krizi
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Yetmezliği
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi

Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz

 • EKG
 • EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)
 • RİTİM HOLTER
 • EFOR TESTİ
 • TANSİYON HOLTER
 • KORONER YOĞUN BAKIM

Uzm.Dr. Naci COŞKUN

Doktorlarımız ile tanışın