İdari Birim

Hastane Müdürü

Süleyman ÇALOĞLU

Muhasebe Müdürü

Başhemşire

Semanur SÖNMEZ

Halkla İlişkiler-Hasta Hk

İlknur ÇAL

İnsan Kaynakları

Zeynep TAN

Satın Alma

Onur AKKUŞ

Bilgi İşlem

Musa İMECE

Medikal Muhasebe

Ali SARI

Hast. Yatış Taburcu

Hakan ALPARSLAN

Anlaşmalı Kurumlar

Ceren GÖKÇE ODABAŞI

Teknik Birim

Nihat BULAT

Çağrı Merkezi

Saniye HAMARAT KARA