İdari Birim

Hastane Müdürü

Süleyman ÇALOĞLU

Muhasebe Finans

Özkan KESKİN

Başhemşire

Semanur SÖNMEZ

Satın Alma

Onur AKUŞ

Hasta Hakları-Halkla İlş.

İlknur ÇAL

İnsan Kaynakları

İlkay ORGAN

Bilgi İşlem

Musa İMECE

Medikal Muhasebe

Ali SARI

Hast. Yatış Taburcu

Hakan ALPARSLAN

Anlaşmalı Kurumlar

Ceren GÖKÇE ODABAŞI

Teknik Birim

Nihat BULAT

.

.