BANKALAR:
1-) TÜRKİYE İŞ BANKASI
2-) TÜRKİYE HALKBANKASI
3-) ZİRAAT & T.HALKBANKASI MENSUPLARI
4-) ŞEKERBANK
5-) VAKIFBANK
6-) AKBANK
7-) GARANTİ EMEKLİ SANDIĞI


ÖZEL SİGORTALAR:
1-) AXA SİGORTA
2-) ANADOLU SİGORTA
3-) SENCARD ( ACIBADEM / AK SİGORTA / AEGON / HDI SİGORTA / FİBA EMEKLİLİK SİGORTA )
4-) EUREKO SİGORTA
5-) EUROCROSS SİGORTA ( HOLLANDA SİGORTASI )
6-) ERGO SİGORTA
7-) GROUPAMA SİGORTA

8- ) HEPİYİ SİGORTA

9-) EMMA SİGORTA

10-) CGM ( FORTİS – ANKARA ANONİM SİGORTA-ZİRAAT SİGORTA -SOMPO SİGORTA-HALK SİGORTA- RAY SİGORTA- ZURİCH SİGORTA-HDI SİGORTA-GENERALİ SİGORTA-CHUBB EUROPEN SİGORTA- GULF SİGORTA-CORPUS SİGORTA- KATILIM EMEKLİLİK )