Genel Cerrahi

Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde, yatan hasta hizmetleri, poliklinik hizmeti ve 7/24 acil servis hizmeti diğer bölümlerimizde olduğu gibi bu bölümümüzde de  aralıksız sürdürülmektedir.

Hasta odaklı hizmet veren bölümümüz, güvenilir, nitelikli ve tıbbi hatasız hizmet vermeyi  amaçlamıştır. Genel Cerrahi Bölümümüz başta minimal invaziv cerrahi (laparoskopik) yani kapalı cerrahi girişimler olmak üzere tüm klinik cerrahi uygulamalarda başarı oranının en üst seviyeye çıkarılmasına odaklanmıştır.

Son dönemde büyük bir hızla gelişen kapalı yöntemlerle acil ya da efektif şartlar altında çok küçük kesilerden müdahale edilerek hastalarımızı en kısa sürede günlük yaşama döndürmek Genel Cerrahi Bölümümüzde temel prensip olarak benimsenmiştir.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında diğer ilgili branşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir.

Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları hastalıkların tanı-tedavi ve cerrahi girişimleri, bu hastalıkların kanserleri ve cerrahi girişimleri,endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimler Genel Cerrahi Bölümümüzün tedavi alanına girmektedir.

Doktorlarımız ile tanışın