Nöroloji

Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Nöroloji Bölümünde  geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji Bölümümüzün uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi, serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları, konularında hastanemizde hizmet verilmektedir.

Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme, ve Beyin Cerrahisi ve Radyoloji bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Doktorlarımız ile tanışın