Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plörezi, Sarkoidoz, Pnömotorax, Pulmoner Emboli’dir. Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, solunum foksiyon testi, alerji testleri, bronkoskopi cihazı gibi olanaklar da hastalarımıza çağdaş tedavi hizmetlerinin sunulmasında hekimlerimize destek vermektedir.

 

Tanı ve Tedavi Alanlarımız

  • Akciğer Kanseri
  • Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli)
  • Akciğer Zarında Sıvı Birikmesi (Plörezi)
  • Akciğerin Sönmesi (Pnömotoraks)
  • Zatürre (Pnömoni)
  • Astım
  • Alerji
  • Bronşit
  • Sarkoidoz

Doktorlarımız ile tanışın